Duyurular

HBÖ Modülleri Standartlarla uyumlu oluyor…Proje ekibimiz Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğündeydi...

Şubat 24, 2015

HBÖ Modülleri Standartlarla uyumlu oluyor…

Kimya Sektöründe Mesleki ve Teknik Eğitimin Artırılması Projesi Chem-Vet kapsamında Proje ekibimiz Ankara’da Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü ziyaret etti…

Chem-Vet Projesi Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin meslek standartlarıyla uyumlu hale getirilmesini sağlaması açısından sektör tarafından başlatılan bir “ilk çalışma” olma özelliği taşıyor.

Ziyarette Proje Koordinatörümüz Seçil UTKU ŞAHİNTÜRK ile Proje Asistanı Erdem ABAKA projemizi temsil ederken Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünden Eğitim Politikaları Daire Başkanı İsmail DEMİR ile modül ve müfredat hazırlama ekibinden Ali AKYOL, Ahmet Fazıl ALTUN, Güneş KARĞI, Bilge ÖZGÜR İNAM ve Esra ALTINTAŞ YÜKSEL ile Chem Vet Projesinde Modül Müfredat hazırlama çalışmasını üstlenen AVEDU danışmanlık ekibinden de Kilit Uzman Hafise KAYNARCA ile Danışman Mehtap KAYMAK hazır bulundular.

Chem-Vet Projesi kapsamında HBO öğrenme modüllerinin meslek standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi, yeni modüller oluşturulması, yine bu kapsamda oluşturulacak E-Öğrenme yazılımının içeriğinin oluşturulması çalışmalarında takip edilecek stratejiler belirlendi.

KİPLAS’ın yürütmeye başladığı Chem-Vet Projesinin faaliyetlerinden biri de KİPLAS’ın daha önce hazırladığı Kimya Sektöründeki 13 meslek standardının gözden geçirilerek Hayat Boyu Öğrenme modüllerinin de bu standartlarla uyumlu hale getirtilmesini öngörüyor.

Chem-Vet Projesi Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin meslek standartlarıyla uyumlu hale getirilmesini sağlaması açısından sektör tarafından başlatılan bir “ilk çalışma” olma özelliği taşıyor.